Hoe we factureren

 Wij hechten veel waarde aan transparantie. Klanten hebben er recht op te begrijpen hoe hun factuur wordt opgesteld, wanneer deze geïnd wordt en op welk moment een correctie plaatsvindt op de factuur. Werkelijke energiekosten worden hieronder gedetailleerd uitgelegd. 

Bij ons betaal je altijd vooraf voor je energieverbruik. Voordat de levering begint, ontvang je een termijnfactuur in de maand voorafgaand aan de start van de levering. 

Als de maand van aanmelding en levering dezelfde is, dan krijg je in die maand ook een factuur voor de kosten van die maand. Het kan dus voorkomen dat je bij de start in één maand twee facturen ontvangt: één voor de lopende maand en één voor de volgende maand.

Wij zorgen ervoor dat je tijdig op de hoogte bent van de kosten en de betaaldata.

In de praktijk

Ons doel is om zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten te blijven en zo risico's te beperken. Aangezien je energie vooruitbetaalt, schatten wij eerst in hoeveel je de volgende maand zal verbruiken en maken we een inschatting van de energieprijzen. Op je termijnfactuur staan de verwachte (geprofileerde) kosten van de komende maand, die we corrigeren op de volgende factuur aan de hand van je werkelijke verbruik en de werkelijke marktprijs. Deze systematiek noemen we het "dynamisch termijnbedrag", waardoor je betaalt wat je verbruikt tegen de prijzen van dat moment. 

Kijk een dag vooruit: day-head prijzen

’s Middag om 14.00 uur worden de uur- tarieven voor de stroom van de volgende dag bekend gemaakt.  Dat zorgt ervoor dat je er een sport van kunt maken om nóg meer voordeel te behalen uit de dynamische prijzen van Wout Energie. Ga bijvoorbeeld wassen en drogen op de uren dat de prijs het allerlaagst is.  Soms kun je zelfs energie verbruiken met negatieve prijzen…. dan krijg je dus betaald om het licht aan te doen! Is dat wat!